ข่าวอื่นๆ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
2019-06-24 11:42:38 อ่านต่อ>>
คำรับรองการปฏิบัติราชการ อบต.แม่วะหลวง
2019-06-24 11:53:42 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุมสภา อบต.แม่วะหลวง
2019-06-30 14:47:25 อ่านต่อ>>
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร อบต.แม่วะหลวง
2019-06-30 14:48:11 อ่านต่อ>>
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
2019-06-30 14:48:38 อ่านต่อ>>
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2017-05-24 10:45:24 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๐
2017-10-03 14:37:45 อ่านต่อ>>