ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561


/ckfinder/userfiles/files/ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไปและภา 61.pdf