ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง