ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖


/ckfinder/userfiles/files/ประกาศจัดซื้อรถ.doc