ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
2018-09-04 11:36:14 อ่านต่อ>>
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัดเลือก
2018-11-29 11:01:46 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรือง เชิญชวนเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.แม่วะหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-04 10:11:04 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง เชิญชวนเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.แม่วะหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-04-04 10:12:40 อ่านต่อ>>
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
2019-06-24 11:32:40 อ่านต่อ>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2019-06-24 11:31:15 อ่านต่อ>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2017-10-09 14:36:15 อ่านต่อ>>
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
2020-01-27 10:56:49 อ่านต่อ>>
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2018-06-09 16:43:24 อ่านต่อ>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
2020-07-09 10:46:38 อ่านต่อ>>
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
2020-07-09 10:48:52 อ่านต่อ>>
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-07-09 10:49:44 อ่านต่อ>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
2020-07-19 20:17:36 อ่านต่อ>>
เอกสารแนบท้ายประกาศผู้ชนะ
2020-07-19 20:18:59 อ่านต่อ>>