ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง