ร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.แม่วะหลวง

อบต.แม่วะหลวง
รับเรื่องเล่าร้องทุกข์ ปัญหาต้องการร้องเรียน
เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงที่ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในชุมชน
เล่าเรื่องทุกข์*
ชื่อ*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล์*
 
  * กรอกข้อมูลตามรูปภาพ