ดอยเบอบาตู แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ดอยเบอบาตู แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ดอยเบอบาตู แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ บ้านโหย่กะแตะ หมู่ที่ 2 บ้านปางทอง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  ทะเลหมอก ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปพบ แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ใครหลายคนไม่ได้เจอกับวิวทะเลหมอกอย่างตั้งใจ เพราะต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลา อากาศ ปัจจัยที่พอเหมาะพอเจาะ บางคนไปครั้งแรกเจอเลย บางคนไปหลายครั้งถึงเจอ ไม่ว่าจะอย่างไรความงดงามของทะเลหมอกดอยเบอบาตู ยังรอนักท่องเที่ยวอยู่นะครับ