รู้จักนายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง ปัจจุบัน ชื่อ นายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร เป็นคนตำบลแม่วะหลวง โดยกำเนิด